Fuvarbiztosítások – nemzetközi és belföldi

A nemzetközi és a hazai kereskedelemben a biztonságos áruszállításhoz a fuvarbiztosítások megkötése elengedhetetlen feltétel. Ezen biztosítások a fuvarozóknak nyújtanak biztonságot, illetve különböző engedélyek, jogosítványok kiváltásához rendkívül fontosak. Mivel a vállalatokra, vállalkozásokra leselkednek olyan veszélyek is, amelyekre a klasszikus, általános vagyonbiztosítási módozatok nem nyújtanak megfelelő fedezetet, így lyenkor jelenthet biztonságos megoldást a belföldi és nemzetközi fuvarbiztosítás a véletlen bekövetkezett károk anyagi következményei ellen.

Mi a fuvarbiztosítás?

A fuvarozással foglalkozó cégek számára komoly felelősséget jelent az árunak a megbízótól az ügyfélig történő sérülés-, és hiánymentes leszállítása. Még a legprofibbakkal is előfordulhat, hogy olyan váratlan események következnek be a fuvarozás során, amelyek anyagi kárt okoznak. Ilyenkor jut szerephez a fuvarbiztosítás, mely a kockázatok ellen nyújt védelmet.
A fuvarbiztosítás célja az, hogy az áru átvételétől a címzettnek történő átadásáig teljes biztonságban legyen az, s ha bármilyen anyagi kár keletkezne, akkor ezért a biztosító helyt álljon.

A fuvarbiztosítás fajtái

A fuvarbiztosítás megkötése mindazoknak a fuvarozóknak ajánlott, akik nemzetközi vagy belföldi fuvarozással foglalkoznak. Ennek függvényében kétféle fuvarbiztosítást különíthetünk el egymástól.

1.

CMR, vagyis a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

A CMR Egyezmény alapján az áru teljes vagy részleges elvesztése esetén a biztosított a kártérítési felelősséggel tartozik. Az egyezmény minden olyan szerződésre érvényes, amelyeknél az áruátvétel, illetve annak átadására megjelölt hely két különböző állam területén helyezkedik el, és ezen államok bármelyike a CMR Egyezmény szerződő tagállamai közé tartozik.
A biztosítás nem terjed ki a biztosított alvállalkozóira, és az áru szabályszerű átvétele is fontos feltételnek számít. A fuvarozó kockázatviselése egészen az áru címzettnek történő átadásáig tart, ám a rakodásért már nem felelős. Vonatkozik azonban a kockázatviselés az esetlegesen szükségessé váló kényszerátrakások alkalmával keletkezett károkra.

2.

BÁF, vagyis a belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

A BÁF ajánlott mindazoknak a fuvarozóknak, akik belföldön fuvarozási szerződés alapján végzik tevékenységüket. A biztosítás értelmében a biztosító vállalja a kártérítési kötelezettséget a fuvarozó helyett akkor, ha a fuvarozott áruban sérülés keletkezne, vagy elveszne az. A szerződésben igény szerint lehet káreseményenkénti, vagy éves kárlimitek mértékéig történő térítést megfogalmazni.

Kinek ajánljuk a fuvarbiztosítást?

Attól függően, hogy nemzetközi, vagy belföldi fuvarozással foglalkozik, a CMR, illetve a BÁF ajánlott az Ön számára. Forduljon bizalommal szakembereinkhez az egyéni igényeinek megfelelő fuvarbiztosítási szerződésért!

Kapcsolatfelvétel

  • CMR, nemzetközi árufuvarozói biztosítás
  • BÁF, blföldi árufuvarozói biztosítás
  • Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása
  • Közúti személyfuvarozók kezesi biztosítása
  • Taxisok kezesi biztosítása
  • Szállítmányozói felelősségbiztosítás
  • Veszélyes árut szállítok felelősségbiztosítása
  • Daruzási, emelési felelősségbiztosítás
  • Gépjármű biztosítások