Jogvédelmi biztosítások

A mindennapi életben sokszor kerülünk önhibánkon kívül vitás helyzetekbe. A vitás kérdések egy része nekünk, míg egy másik része általunk másoknak akaratlanul okozott károkra vezethető vissza. A károkat a törvény értelmében a felelős félnek meg kell térítenie.

Ha szakszerű jogi segítséget tudunk igénybe venni, jelentős előnybe kerülhetünk azon vitapartnerünkkel szemben, akinek erre nincs lehetősége. Ezt az előnyt teremti meg a jogvédelem-biztosítás.

A jogvédelmi biztosítás fogalma

A jogvédelmi biztosításnak köszönhetően a biztosított szükség esetén öngondoskodási alapon, a megfelelő díjfizetés ellenében veheti igénybe a jogi segítséget. Legyen szó akár peren kívüli, akár peres ügyekről, jogi tanácsadásról, vagy jogi képviseletről, az állami jogsegély rendszerét kiegészítve valósulhat meg a minél szélesebb körű joghoz jutás a biztosított számára.

A jogvédelmi biztosítások fajtái

Családi jogvédelmi biztosítások

A biztosítási védelem ez esetben a szerződő fél, annak házastársa, vagy a megnevezett élettársa munkahelyi és magánjellegű jogviszonyaira terjed ki. A magánszemélyek által köthető jogvédelmi csomag egyaránt kiterjed a kártérítési jogvédelemre, a büntetőjogi, szabálysértési joggal kapcsolatos ügyekre, a szerződéskötésekre, munkajogra, fogyasztói jogvédelemre, valamint a szociális és társadalombiztosítási védelemre.

Gépjármű jogvédelem biztosítás

A gépjárműhasználat során bekövetkezett káresemények kapcsán szükségessé válhat jogi út igénybevétele. Ennek lehetőségét és a felmerülő költségek finanszírozását valósítja meg a gépjármű jogvédelem biztosítás. Ide tartoznak mindazok az ügyek is, melyek a jogosítvánnyal kapcsolatosak.

Ingatlan jogvédelem

A jogi ügyek kapcsán leggyakrabban felmerülő fajták gyakran az ingatlanjog területét érintik. A bérbeadás, a haszonbérlet, a haszonélvezet vagy birtokvédelem terén felmerülő jogviták esetén jogi segítséget biztosít az ingatlan jogvédelem a biztosított számára.

Vadászati jogvédelem

A vadászati jogvédelmi szerződés megkötésére vadásztársaságok és vadászati hatóság által nyilvántartásba vett, vadászatra jogosult személy jogosultak. A vadászat során felmerülő vitás kérdésekben a területen jártas jogász áll a biztosított mellé, és képviseli annak érdekeit.

Jogkövető magatartás esetében is előfordulhat, hogy jogi védelemre van szükség. A mindennapi életben számos olyan terület akad, melyek kapcsán nélkülözhetetlen az ügyvédi közreműködés. Ugyanakkor az sem ritka, hogy jogi tanácsadás kapcsán fordulunk szakemberhez, hiszen laikusként igencsak nehéz eligazodni a paragrafusok világában. A jogvédelmi biztosítások lehetővé teszik, hogy az adott területen olyan segítséggel élhessünk, amelynek köszönhetően érdekeink a legteljesebb védelemben részesülhetnek majd. Ha valamilyen területen nélkülözhetetlen a szakmai segítség, akkor a jog biztosan ilyen. Válassza ki segítségünkkel az igényeinek leginkább megfelelő jogvédelmi biztosítást!

Kapcsolatfelvétel

  • Gépjárművezetői jogvédelmi biztosítás
  • Gépjármű tulajdonosi jogvédelem biztosítás
  • Fuvarozói flották jogvédelem biztosítása
  • Közlekedési jogvédelem biztosítás
  • Vállalatok jogvédelem biztosításai
  • Családok jogvédelem biztosításai
  • Gyógyszerismertetők jogvédelmi biztosítása
  • Lakóközösségek jogvédelmi biztosítása