Kezesi biztosítás (Bond)

A kezesi biztosítások- Pénzügyi biztosíték bankgarancia helyett

A kezesi biztosítás tulajdonképpen egy olyan vagyoni biztosíték, amely speciális tartalommal bír. A szerződés alapján a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a kedvezményezettnek megtéríti azokat a pénzügyi veszteségeit, melyeket a biztosított nem teljesített a kedvezményezettel szemben.

Fontos előnye a kezesi biztosításnak, hogy a bankgaranciákkal szemben nem terheli a vállalkozás hitelkeretét, így az ott rendelkezésre álló lehetőségeket a vállalkozás szabadon kihasználhatja, ebből fakadóan tehát a kezesi biztosítás a vállalkozás számára a pótlólagos, kiegészítő pénzügyi forrás lehetőségét biztosítja. A Bond a bankgaranciával egyenértékű, azonos biztonságot nyújt, a vagyoni biztosítékok általánosan elfogadott fajtája. Megköthető egyes szerződésekre, vagy keretjelleggel, határozott és határozatlan időre.

A kezesi biztosítások típusai

Szerződéses, közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezvények

Jellemzően a közpénzekből finanszírozott beruházásokhoz kapcsolódik, de ide tartoznak azok a szerződéses kötelezvények is, amelyek szavatossággal, jótállással, előleg-visszafizetéssel, teljesítés szerződésszerűségével, vagy ajánlattétellel kapcsolatosak.

Állami támogatások, EU pályázatok

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy Széchenyi Terv programjain keresztül érhetőek el az Európai Uniótól érkező támogatások. A pályázóknak nem csak egy megfelelően megírt pályázatra van szükségük, hanem biztosítékra is. Ez lehet banki garancia, de biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény is.

Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények

Autóbusz és taxi kezesi biztosítások

A pénzügyi teljesítőképesség igazolására kiválóan alkalmas a kezesi biztosítás, mely fedezetet kínál az esetleges káresemények következtében a gépjármű utasának vagyontárgyaiban keletkezett károkra, valamint arra, ha az utas testi épségét, egészségét az utazás időtartama alatt bármilyen sérülés érné.

Árufuvarozói biztosítások

Ügyfélként azok a szolgáltatók, vállalkozások jelennek meg a területen, akik tevékenységük körükben fuvarozással foglalkoznak. A kezesi biztosítás garanciát jelent az áru tulajdonosa számára, hogy az abban keletkezett esetleges károk megtérítésre kerülnek.

Utazási irodák kezesi biztosítása

Az utazásszervező-, és közvetítő tevékenységre vonatkozó jogszabály előírja, hogy utazásszervező-, illetve közvetítő tevékenységet Magyarországon kizárólag az végezhet, aki rendelkezik az ehhez szükséges vagyoni biztosítékkal. Erre kínál remek lehetőséget a kezesi biztosítás.

Bányászati tevékenységhez kapcsolódó biztosítások

A bányászati tevékenység során felmerülő káresemények anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetekben is rendkívül fontos, hogy megfelelő biztosíték álljon a tevékenységet végző mögött. A kezesi biztosítás megteremti ennek lehetőségét.

Vám-, adó és jövedéki biztosítékra vonatkozó kötelezvények

A NAV részére nyújt biztosítékot a kötelezvény, hogy az árura vonatkozó vám/jövedéki adó biztosan megfizetésre kerül.

Kapcsolatfelvétel

 • Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása
 • Személyfuvarozók kezesi biztosítása
 • Taxisok kezesi biztosítása
 • Teljesítési kezesi biztosítás
 • Jótállási kezesi biztosítás
 • Keret jellegű kezesi biztosítás
 • Pályázati kezesi biztosítás
 • Ajánlati kezesi biztosítás
 • Előleg visszafizetési kezesi biztosítás
 • Vámbiztosítéki kezesi biztosítás
 • Jövedéki kezesi biztosítás