Szakmai felelősségbiztosítások

Egyre több cég ismeri fel saját maga is tevékenységével járó kockázatait és annak biztosítással történő kezelésének szükségességét; ezen túlmenően a megbízók által is mind gyakrabban megfogalmazott igény a megfelelő szakmai felelősségbiztosítás megléte.

A szakmai felelősségbiztosítás és fogalma

A szakmai felelősségbiztosítások a biztosítottak (szerződő és munkatársai) által nyújtott szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan harmadik félnek okozott pénzügyi veszteségekre, illetve velük szemben érvényesített kárigényekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre nyújtanak fedezetet.

A szakmai felelősségbiztosítás típusai

Szakmai felelősségbiztosítás könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek

A gazdasági élet ma lehetővé teszi, hogy a magánvállalkozások és gazdasági társaságok nagy számban jelen legyenek a piacon. A vonatkozó adójogi szabályozás azonban gyakran évente módosul, tehát a büntetések elkerülése végett nagyon fontos, hogy a területen jelen levők minden aktualitással tisztában legyenek, és azoknak megfelelően alakíthassák üzletmenetüket, valamint tegyenek eleget adófizetési kötelezettségeiknek. A könyvvizsgálók és adószakértők munkájuk során kártérítési felelősséggel tartoznak a foglalkozási szabályok megszegésével okozott károkért. A felelősségbiztosítással ezek fedezete valósítható meg.

Szakmai felelősségbiztosítás orvosi, egészségügyi, szociális dolgozóknak és szolgáltatóknak

Az emberi egészség minden másnál értékesebb, ezért azokat a személyeket, akik az egészségügy területén dolgoznak, különösen nagy felelősség terheli. Mivel azonban mindenki tévedhet, hiszen emberek vagyunk, így előfordulhat, hogy akaratán kívül okoz kárt a szakember más egészségében. Ez sajnos még akkor is előfordulhat, hogy ha valaki a tőle elvárható legnagyobb odafigyeléssel és körültekintéssel dolgozik. Ilyenkor jól jön a felelősségbiztosítás, hiszen mentesíti a biztosítottat a kártérítési kötelezettség alól.

Építőipari, építészeti és tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás

Az építőipar területén manapság számítógépes rendszerek könnyítik meg a tevékenységet, de az emberi tényező még mindig fontos szerepet játszik, s mint ilyen, természetesen magában hordozza a hibázás lehetőségét. A felelősségbiztosítás e típusa a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint alkalmat kínál arra, hogy a foglalkozási szabályok megszegésével okozott kárt a biztosító viselje a biztosított helyett. A nem megfelelő anyaghasználatból eredő károsodások az ingatlanban, vagy a tervezési hibák folytán elégtelen méretben rendelt alapanyagok mind plusz költséget, kárt okoznak, melynek megtérítését a biztosító átvállalja.

Szakmai felelősségbiztosítás az IT és informatikai szektorban

Az informatika világa legalább annyi kockázatot rejt magában, mint amennyi előnnyel jár az a vállalkozások életében. A nem megfelelően tervezett, kivitelezett rendszerek, az adatvesztési kockázatok, vagy éppen a biztonsággal kapcsolatos követelmények hiányosságai mind kárt okozhatnak a cégnek, melyek megtérítésére a feladatot végző szakember kötelezhető. A felelősségbiztosításon keresztül a várható költségeket a szerződésben foglaltak szerint a biztosító viseli.

Szakmai felelősségbiztosítás ügyvédeknek

Az ügyvédi tevékenység során nem csak annak emberi oldala érdemel kiemelt figyelmet, hanem bizony a szakmai felelősség, mely gyakran jár anyagival együtt. A felmerülő károk fedezetét a szakmai felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja.

Szakmai felelősségbiztosítás vagyonvédelmi szolgáltatóknak és vagyonőröknek, magánnyomozóknak

A biztonságtechnika kapcsán a hibásan kivitelezett rendszerek akár komoly anyagi károkat okozhatnak. Hasonlóképpen felmerülhet emberi mulasztás, tévedés miatt kártérítési felelősség a magánnyomozói szektorban. Ilyenkor a felelősségbiztosítás meglétének köszönhetően a biztosítottra nehezedő anyagi terheket a biztosító fedezi.

Szakmai felelősségbiztosítás közbeszerzési területen, auditoroknak és munkavédelmi szolgáltatóknak

A felsorolt területek komoly anyagi felelősséggel társulnak, ezért nem mindegy, hogy a szolgáltató akaratán kívül okozott károkért milyen módon tud helyt állni. Ilyen esetekben a szakmai felelősségbiztosítás jelenti a biztos, garantált megoldást a felmerülő károk megtérítésére.

Állatorvosi, állategészségügyi területen szakmai felelősségbiztosítás

A magán-állatorvosi gyakorlat folytatásának egyik alapfeltétele az, hogy az állatorvosoknak szakmai felelősségbiztosítást kell kötniük. A munkavégzés során felmerülő károkért az állat egészségügyi területen tevékenykedő vállalkozás, kórház, klinika tehető felelőssé, ám a károk rendezését a biztosított helyett a biztosító vállalja.

Kapcsolatfelvétel

 • Orvosi felelősségbiztosítás
 • Állatorvosi felelősségbiztosítás
 • Gyógyszerészek felelősségbiztosítása
 • Természetgyógyász felelősségbiztosítás
 • Könyvelői felelősségbiztosítás
 • Tervezői felelősségbiztosítás
 • Vagyonvédelmi vállalkozók felelősségbiztosítása
 • Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
 • Közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása
 • Műszaki ellenőrök, tanácsadók elelősségbiztosítása
 • Auditorok felelősségbiztosítása