Mire jó a szállítmánybiztosítás?

A kereskedelemben a biztonságos áruszállításhoz a szállítmánybiztosítások megkötése elengedhetetlen feltétel. A szállítmánybiztosítás a szállított árut biztosítja a felpakolástól egészen az áru leadásáig, az esetleges átpakolásokat is beleértve. A szerződést lehetőség van megkötni egy útra is, és keretszerződés formájában is. Utóbbi esetben nem kell minden egyes szállítmányt külön-külön bejelenteni. Minden biztosítónál külön köthető belföldi, illetve nemzetközi szállítmánybiztosítás, melyekhez kapcsolható szállítmányozói és a fuvarozói árukár felelősségbiztosítás (pl.: CMR).

Ki köthet szállítmánybiztosítást?

Szerződő fél lehet minden olyan hazai vállalkozás, valamint vállalkozó, aki érdekelt az áru állagának megóvásában. Tipikusan ilyennek minősül az áru tulajdonosa, vagy például a szállítmányozó.

Milyen fajtái vannak a szállítmánybiztosításnak?

A szállítmánybiztosítás igény szerint lehet egyutas-, vagy keretszerződés. Miként nevéből is adódik, az egyutas szerződés esetében egyetlen útvonalon történő szállítás kockázataira köthető. A biztosítási díj összege több tényező függvényeként alakul, így szerepet játszik annak mértékét illetően a szállítási útvonal, a csomagolás, az áru jellege, vagy a fuvarozási mód. A keretszerződés lehetőséget kínál az egy év alatt szállított teljes árumennyiség biztosítására.

Milyen kockázatokra köthető?

A hazai biztosítók nemzetközi szállítmánybiztosítási feltételei általában igazodnak a nemzetközi biztosítási piacon alkalmazott londoni intézményes feltételrendszerhez (Institute Cargo Clauses – ICC) és a nemzetközi szokványoknak megfelelő kockázati köröket tartalmazzák. Kiegészítő kockázatokra is megköthető a szerződés, így lopási, dézsmálási és elvesztési károkra, hűtött áruk esetében a hűtőberendezés meghibásodására, vagy például a háború és a sztrájk jelentette esetekre is.

Mire nyújt fedezetet a szállítmánybiztosítás?

A szállított áru jellegétől, kárérzékenységétől, a csomagolás és szállítás módjától függően többféle biztosítási fedezet közül lehet kiválasztani a leginkább megfelelőt, sőt, a korábbiakban már említett kiegészítő kockázatok esetében is fedezetet kínál a biztosító. A szerződésben meghatározott útvonalon, a feladási és a rendeltetési hely közötti szállítás során felmerülő eseményeknél nyújt védelmet a szállítmánybiztosítás. Biztosítási eseményként felfogható minden olyan, szállítmányt ért dologi kár, amely a szállítmány sérülésével, megsemmisülésével, mennyiségi veszteségével jár együtt.

Alkuszirodánk, széleskörű ismeretekkel és szakmai tapasztalatokkal kínálja, és közvetíti sikeresen, a szállítmánybiztosítások színes kínálatát. Biztosítási igényével forduljon hozzánk bizalommal, és hamarosan részletes információkkal, díjajánlattal állunk rendelkezésére!

Kapcsolatfelvétel

 • Vagyonbiztosítások
 • Géptörés, gépbaleset biztosítás
 • Üzemszünet biztosítások
 • Számítógépek biztosítása
 • Gépek összkockázatú biztosítása
 • Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Termékfelelősség biztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • Bérbeadói, bérlői felelősségbiztosítás
 • Tanulói felelősségbiztosítás
 • Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
 • Gépjármű biztosítások
 • Csoportos élet- és baleset-biztosítások
 • Csoportos egészség-biztosítások
 • Keretjellegű utasbiztosítások