Technikai biztosítások

A technikai biztosítások fogalma

A vállalatokra, vállalkozásokra leselkednek olyan veszélyek is, amelyekre a klasszikus, általános vagyonbiztosítási módozatok nem nyújtanak megfelelő fedezetet. Egy vállalkozás működése sok technikai akadályba ütközhet, melyek mind jelentős anyagi veszteséget okozhatnak. Ezen kockázatok kivédésére érdemes a technikai biztosításokat választani.

A technikai biztosítások fajtái

Gépek és berendezések biztosítása (géptörés és gépbaleset)

A vállalkozások gépeire sok veszély leselkedik a rosszindulatú rongálástól kezdve a kezelési hibákon keresztül egészen a külső mechanikai hatások jelentette problémákig. Ugyanakkor a termelő tevékenység közben előfordulhat, hogy egy repedés, vagy egy törés az egész gépsor működését ellehetetleníti, s így maga a termelés is szünetelni kénytelen. Ilyenkor jól jön, ha a vállalkozás rendelkezik géptörés biztosítással, hiszen így a károk fedezete megoldottnak tekinthető. Bármely gazdálkodó szervezet részére ajánlottak ezek a biztosítások, ráadásul kiterjeszthető az a mozgatható gépekre is. Az önjáró munkagépek esetében ez a biztosítás hasonló fedezetet kínál, mint a Casco.

Üzemszünet biztosítások

Géptöréssel összefüggésben gyakori jelenség, hogy az üzemelés is szünetelni kénytelen. Ez a vállalkozás számára anyagi vesztességgel jár, hiszen a káresemény miatt akár többhetes vagy hónapos leállás is szükségessé válhat. Ha tehát rendelkezik ilyennel a vállalkozás, akkor a káresemény idején a biztosító fizeti azokat az állandó költségeket, melyek a leállás idején is felmerülnek, így például a közüzemi díjakat, a munkabéreket, az elmaradt hasznot, és minden olyan további költséget, amely az üzemszünettel kapcsolatban merül fel.

Elektromos berendezések és számítógépek, számítógéprendszerek biztosítása

Napjainkban már egyetlen vállalkozás sem működhet számítógépek nélkül, de az üzemekben egyéb elektromos berendezések is szép számmal megtalálhatóak. Nem csak az üzemszünet elkerülése végett, de a magas beszerzési költségek miatt is ajánlott biztosítást kötni mindezekre. A legtöbb kockázatot a villámcsapás hatásai, a rövidzár okozhatják. A számítógépek mellett a műszerek, a kommunikációs berendezések, a fénymásolók, nyomtatók, orvosi műszerek is olyan eszközök, melyek nagy értéket képviselnek, és védelmükre feltétlenül ajánlott figyelni biztosítás megkötésével.

Építés-szerelés biztosítás (CAR)

Az építkezések alkalmával számos probléma merülhet fel. A váratlan eseményekre érdemes előre felkészülni, és legyen szó akár az építés tárgyáról, akár az ahhoz felhasznált gépekről és anyagokról, felelősségbiztosítással gondoskodni a károk megtérítésének lehetőségéről. Az építésbiztosítás széles körű védelmet biztosít mind a beruházó, mind a kivitelező társaságok számára.
Az építésbiztosítás összkockázatú, vagyis All Risks vagyonbiztosítás, mely során lehetőség van arra is, hogy a munkaeszközöket is bevonják a fedezetbe. A biztosítás egyébként kiterjed az építési teljesítésben előre nem látható károkra, az építési anyagok ellopása esetén felmerülő károkra, és az általános felelősségbiztosítási elemként a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.

Kapcsolatfelvétel

 • Építés-szerelés biztosítás (CAR)
 • Szerelés biztosítás (EAR)
 • Gépek összkockázatú biztosítása (GÖB)
 • Géptörés, gépbaleset biztosítás
 • Géptörés többletköltség biztosítás
 • Géptörés üzemszünet biztosítás
 • Számítógépek biztosítása
 • Elektronikus berendezések biztosítása
 • Gépszerelés biztosítás
 • Családi házak építésbiztosítása
 • Hűtött áru biztosítás