Vállalati, vállalkozói biztosítások

Miért kössünk vállalati biztosítást?

A vállalkozás elindítása, működtetése nem csak anyagi áldozatokat követel meg, de nagy felelősséggel is jár. Még akkor is előfordulhatnak nem várt események, ha minden téren körültekintően jár el a cégvezetés. Rendkívül fontos tehát, hogy felkészüljön az ilyen helyzetekre. A gazdálkodó szervezetek többsége számára a telephelyek ingatlanjai, illetve az itt elhelyezett termelő berendezések jelentik működésük kulcsát. Az épületek, gépek, berendezések védelme kiemelt fontosságú, ezért elengedhetetlen a működtetésükkel járó kockázatok vizsgálata, illetve egy váratlan esemény következményeinek hatékony kezelése.

Ki köthet vállalkozói biztosítást?

A biztosítási piacon egyaránt jelen vannak a ki-, és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok számára ideális vállalkozói biztosítások, melyek előre összeállított, vagy egyéni igények alapján csoportosított biztosítási kockázatokra terjedhetnek ki. Vállalkozóként fontos tisztában lennie azzal, hogy az évek során megszerzett vagyon védelmére mindenképpen ajánlott figyelni, ugyanis váratlan káresemények bármikor bekövetkezhetnek, melyekre nincsen ráhatása. A károk megtérítése érdekében azonban igenis tehet, méghozzá következetes gondolkodással, vállalkozói biztosítás megkötésével.

A vállalkozási biztosítások fajtái

1. Szállítmánybiztosítás

A szállítmánybiztosítás lehetővé teszi, hogy a szállított áru a felpakolástól kezdve egészen a leadásig maximálisa biztonságban legyen. Megkötheti az áru tulajdonosa és a szállítmányozó is. A biztosítás fedezetet nyújt a feladási és a rendeltetési hely közötti szállítás során felmerülő nem várt eseményekből fakadó károkra.

2. Fuvarbiztosítás

A fuvarbiztosítás azoknak vállalkozóknak ajánlott, akik nemzetközi vagy belföldi fuvarozással foglalkoznak. Ennek megfelelően a CMR vagy a BÁF látja el a káreseményekért való felelősségvállalás szerepét. Az egyéni igényeknek megfelelően köthető fuvarbiztosítási szerződés védelmet nyújt a hazai és nemzetközi viszonyok között a fuvarozás során keletkezett anyagi károkkal szemben.

3. Vállalkozói felelősségbiztosítás

A gazdálkodó szervezetek minden nap szerződéses jogviszony alapján végzik tevékenységüket. A vásárlók és magánszemélyek védelmének érdekében nélkülözhetetlen manapság az olyan pénzügyi csomagok választása, melyekkel a felelősségi viszonyok pontosabban áttekinthetőek, valamint a káresemény bekövetkeztekor a cég anyagi felelősségének átvállalása megtörténhet. Kiemelt jelentőséggel bírnak a területen a környezetvédelmi témák, de a munkajogi és a vezető tisztségviselők felelősségével összefüggő biztosítások is rendkívül lényeges szerepet töltenek be a vállalatok életében. Ezek azok a területek ugyanis, amelyekkel kapcsolatban akár jelentős összeget kitevő anyagi felelősség is megállapíthatóvá válik. Fontos, hogy a vállalkozói felelősségbiztosítás előnyeit hívja segítségül a problémás szituációkra történő felkészülés alkalmával.

Kapcsolatfelvétel

 • Vagyonbiztosítások
 • Géptörés, gépbaleset biztosítás
 • Üzemszünet biztosítások
 • Számítógépek biztosítása
 • Gépek összkockázatú biztosítása
 • Tevékenységi (általános) felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Termékfelelősség biztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • Bérbeadói, bérlői felelősségbiztosítás
 • Tanulói felelősségbiztosítás
 • Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
 • Gépjármű biztosítások
 • Csoportos élet- és baleset-biztosítások
 • Csoportos egészség-biztosítások
 • Keretjellegű utasbiztosítások