A Nyugdíjbiztosításról

2014-től az SZJA törvény definiálja a Nyugdíjbiztosítás fogalmát:
A jogszabály szerint Nyugdíjbiztosításnak minősül az az életbiztosítási szerződés, melyre az alábbiak együttesen teljesülnek:

  • konkrét lejárattal rendelkezik, amely megegyezik a szerződéskötéskor aktuális jogszabályok szerinti nyugdíjkorhatárral (ez jelenleg az 1957 után születettek esetében a 65. életév),
  • szolgáltat a biztosított halála esetén, nyugdíjba vonulásakor, ha a biztosított a lejárat napján életben van, illetve, ha a tartam alatt legalább 40%-os maradandó egészségkárosodást szenved.

Ki köthet nyugdíjbiztosítást?

  • 18-65 éves kor közötti, magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemély
  • nem nyugdíjas
  • nem részesül rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban  – annak megállapítása se legyen folyamatban nála.

Fogalmak

Adókedvezmény

Adókedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítás minimum 10 évre köthető. Lejárata a megkötés időpontjában érvényes nyugdíjkorhatár, tehát jelenleg 65 éves kor. Ha ezt a jövőben emelnék, 65 éves korban akkor is megkaphatja a biztosított a megtakarítását.
Kifejezetten nyugdíjbiztosításokra vehető csak igénybe a 20%-os adókedvezmény. Az egyéb, nyugdíjbiztosításnak nem minősülő, nyugdíj célú biztosítási szerződésre nem jár adókedvezmény.
Az adókedvezmény a nyugdíjbiztosítások esetében valójában adóról való rendelkezési jogot jelent. Nem kapja meg a biztosított a pénzt, hanem azt minden év végén jóváírják neki a nyugdíjbiztosítása egyenlegén.

Adójóváírás

A befizetett összeg 20 százaléka, évente maximum 130 ezer forint adójóváírás igényelhető. Ezt évi 650 ezer forint befizetésével lehet teljesen kihasználni.
Az adót a személyi jövedelemadóból (amennyiben van) lehet visszaigényelni, és a megtakarítás összegét növeli. Ezt külön kell az adóbevallásban kérni, nem automatikus.
Más nyugdíjcélú megtakarításra (önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ) is lehet adóvisszatérítést kérni. A három megtakarításra a visszaigényelhető szja összesen 280 ezer forint évente.

Szüneteltetés

Rendszeres díjfizetésű termékek esetében, a legtöbb biztosítónál, a szerződési feltételek lehetőséget biztosítanak a díjfizetés szüneteltetésére, így az átmeneti pénzzavarok nem okoznak gondot.

Ha a befektetéséhez a lejárat előtt akar hozzáférni (kivéve a szolgáltatás kifizetése), akkor az igénybe vett adókedvezményt 20% büntetőkamattal növelve levonják egyenlegéből kifizetés előtt.

Visszavásárlás

A biztosítók egy visszavásárlási táblázat szerint meghatározott mértékben fizetik ki az aktuális árfolyamon a befektetést.

Az igénybe vett adókedvezményt 20 százalékos büntetőkamattal kell az államnak visszafizetni ha idő előtt visszavásárolja a biztosítást.

Milyen esetekben kell visszafizetni az adókedvezményt?
Az SZJA törvény szerint a Nyugdíjbiztosításra igénybevett adójóváírást 20%-kal növelt értéken kell visszafizetni, amennyiben:

  • a nyugdíjbiztosítás nem a feltételekben megjelölt nyugdíjszolgáltatással szűnik meg (ide értve a részvisszavásárlás esetét – akkor is, ha eseti díjból történik -, mint a szerződés részleges megszűnését)
  • a biztosítási szerződést úgy módosítják, hogy a továbbiakban nem minősül már nyugdíjbiztosításnak.

A visszafizetési kötelezettség minden esetben a magánszemély szerződőt terheli, és ezt a biztosítónak kell a kifizetésből levonni. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, azt az adóhatóság részére a magánszemélynek kell megfizetnie. Az igénybevett adókedvezményt tehát lejárat előtti visszavásárlásnál vagy díj nemfizetéssel történő megszűnésnél kell visszafizetni.

Ha a Nyugdíjbiztosítás időközben valami miatt átalakításra kerül. (Ezt legtöbbször a szerződő kezdeményezi)

Nyugdíjkorhatár
A szerződéskötéskor aktuális nyugdíjkorhatár az a törvényben meghatározott nap, amely a kötvényesedéskor érvényben van. Jelenleg ez születési dátumtól függően 62-65 év között van, az 1957 vagy utána születők esetében pedig minden esetben a 65. születésnap. Azonban előfordulhat, hogy valaki korábban válik nyugdíjassá (pl: nők 40 év munkaviszony után, rokkantsági nyugdíj), akkor a nyugdíjbiztosítás ebben az időpontban fog szolgáltatni. Előfordulhat az is – sajnos várható is -, hogy változik a hivatalos nyugdíjkorhatár, és később tud csak nyugdíjba menni, mint azt a szerződéskötéskor a törvények kimondták. Ebben az esetben a biztosítás lejárata az eredeti, tehát a kötéskori nyugdíjkorhatár, a biztosító ekkor fog szolgáltatni, függetlenül attól, hogy aktív állományban marad.

Melyek a hivatalos nyugdíjkorhatárok Magyarországon 2017-ben?

Születési Év      Öregségi nyugdíj korhatára      Öregségi nyugdíj időpontja
     
1951 62 2013. január
1952 62. év + 183 nap 2014. június
1953 63 2016. január
1954 63. év + 183 nap 2017. június
1955 64 2019. január
1956 64. év + 183 nap 2020. június
1957 65 2022. január
1958 65 2023. január
1959 65 2024. január